Ontwikkelassessment

Ontwikkelassessment

Om iets goed te bekijken heb je soms een vergrootglas nodig. Een ontwikkelassessment is een vergrootglas dat gebruikt wordt om een persoonlijkheidsprofiel samen te stellen. Ik maak hierbij gebruik van iScreen, een gerenommeerd testinstrument waarvan ik een geautoriseerd licentienemer ben.

“Een manager doet de dingen goed,
een leider doet de goede dingen”

"Je diploma zegt wat je allemaal geleerd hebt,
je CV zegt wat je allemaal gedaan hebt,
maar geen van beiden zeggen ze iets
over de verborgen potentie die je bezit!"

Wanneer is een ontwikkelassessment relevant:

 • Werving & Selectie: gebruik een ontwikkelassessment voor screening van midden- en hoger kader medewerkers bij instroom, doorstroom en uitstroom. Zo weet je vooraf wat de capaciteiten en kwaliteit van een sollicitant/medewerker zijn en of hij/zij geschikt is voor de desbetreffende functie.
 • Persoonlijke ontwikkeling: Zorg dat je medewerkers de juiste functie bekleden binnen uw organisatie én dat zij goed in hun vel zitten door middel van personal coaching en coaching op het gebied van loopbaan- en zingevingsvraagstukken
 • Leiderschapsontwikkeling: Wil je verder ontwikkelen van manager tot leider, dan is het ontwikkelassessment een eerste stap in de goede richting.

Coach Karel van Holten

Ik mocht in de afgelopen 15 jaar al tientallen mensen helpen de focus op hun karakter en persoonlijkheid helder te krijgen door het hanteren van dit vergrootglas. Wil je meer informatie over het ontwikkelassessment?

Karel is geaccrediteerd licentienemer
van Iscreen™ ontwikkel- en talentassessments.

Gratis intake!

  Veelgestelde vragen

  Bij een ontwikkelassessment wordt het persoonlijkheidsprofiel van de kandidaat in beeld gebracht doormiddel van een online testafname. De kandidaat krijgt, afhankelijk van de te meten parameters, een aantal testsets aangeboden waarvan het resultaat in rapportvorm aan de kandidaat en eventuele opdrachtgever worden aangeboden.

  De doelstellingen voor het inzetten van dit assessment kunnen heel verschillend zijn. In de meeste gevallen gaat het om een brede screening van de gehele persoonlijkheid waarbij de competenties, karakterprofiel, communicatiestijl, kernkwaliteiten, valkuilen (‘dode hoeken’) in beeld worden gebracht. Concreet wordt het instrument ingezet bij;

  ▪ Screening in verband met het gaan vervullen van een andere functie,
  ▪ Behoefte van de werkgever om meer inzicht te hebben in de kwaliteiten van een medewerker
  ▪ Disfunctioneren van de medewerker binnen de huidige functie,
  ▪ Testen van de geschiktheid van een nieuwe medewerker (second opinion),
  ▪ Als start van een coaching traject,
  ▪ Beroepsoriëntatie, loopbaanbegeleiding of carrièreplanning,
  ▪ Teamsessies en teamrollen,
  ▪ Vragen en/of problematiek die te maken hebben met de eigen persoonlijkheid, identiteit en zingeving.

  Het assessment kent verschillende onderdelen die apart gemeten worden. De volgende elementen worden bij een ontwikkelassessment standaard gemeten;

  ▪ Intellectuele capaciteiten (MBO | HBO | WO)
  ▪ Persoonlijke kwaliteiten
  ▪ Interpersoonlijke kwaliteiten
  ▪ Leidinggevende & managementkwaliteiten
  ▪ Karakterprofiel (octogram)
  ▪ Communicatiestijl (Imagotest)
  ▪ Competentie thema’s
  ▪ Ontwikkelwijzers (ontwikkelbaarheid van competenties)

  •  De kandidaat ontvangt een key en uitnodiging om het assessment te maken op basis van gegevens uit het CV. Afhankelijk van de in te zetten modules kost dit 2 – 2,5 uur tijd van de kandidaat.
  • De resultaten van het assessment worden in een persoonlijk screeningsgesprek besproken met de kandidaat. Het screeningsgesprek neemt ongeveer 2,5 – 3 uur tijd in beslag waarbij de kandidaat een exemplaar van het rapport ontvangt.

  Na het screeningsgesprek vindt er een persoonlijke terugkoppeling aan de opdrachtgever plaats met een toelichting op de resultaten, conclusies, aanbevelingen en de observaties van de coach.

  Afhankelijk van de vraagstelling en doelstelling van het assessment, kunnen de volgende modules aan het ontwikkelassessment gekoppeld worden om breder en/of dieper inzicht in de persoonlijkheid, voorkeuren en interesses te krijgen:

  • Affiniteiten voor beroepsoriëntatie of loopbaanswitch
  • Loopbaanankers
  • Leerstijlen
  • Coping gedrag
  • Prestatiemotivatie & faalangst

  Het ontwikkelassessment kan je met verschillende vraagstukken verder helpen, zoals:

  • Inzicht in persoonlijkheid
  • Inzicht in talenten en vaardigheden
  • Onderbouwing van keuzes in de loopbaan en carrière mogelijkheden
  • Management development
  • Opsporen van de oorzaken bij verminder functioneren

  Dat kan, echter brengt het ontwikkelassessment alle competenties in beeld. Er kan wel een specifiek functieprofiel over het assessment ‘gelegd’ worden waarbij meteen duidelijk is wat de scores zijn op de geselecteerde kerncompetenties voor een bepaalde functie

  De betrouwbaarheidsfactor van het Iscreen ontwikkelassessment ligt boven de 0,6. Er zit echter altijd een foutmarge in assessments, omdat het bepalend is in welke stemming de kandidaat het assessment maakt.