Management coach

Organisatieontwikkeling

Een organisatie (samenwerking van mensen en middelen) is een levend en dynamisch gebeuren. Naar ontwikkeling van organisaties is veel onderzoek gedaan en is vast komen te staan dat er vaste patronen en dynamieken zijn die voor iedere organisatie van toepassing zijn -> universele principes. De aandacht voor organisatieontwikkeling is vooral noodzakelijk als de onderneming groeit en/of de markten die bediend worden door de loop van de tijd zijn veranderd. Het doel van organisatieontwikkeling is om de structuur van de onderneming af te stemmen op actuele marktsituatie en de strategie – “structure follows the strategy”.

De 5 aspecten die bij organisatieontwikkeling een belangrijke rol spelen

1. Aanpassing van de structuur aan de (veranderde) marktsituatie
Door de loop van de tijd kan er een verschuiving optreden in de markten of segmenten die bediend worden. Dit is (vaak) een geleidelijk proces waarbij het oude organisatiemodel niet meer werkt voor de nieuwe situatie. We gaan dan analyseren wel organisatiemodel het beste past bij de huidige marktaanpak en/of gewenste strategie in de toekomst. Moeten we naar een divisiestructuur (marktgericht) of een geografische structuur (plaatselijke impact) of moeten we naar een functionele structuur waarbij de klantreis centraal staat?

2. De juiste persoon met de juiste vaardigheden op de juiste plek
Door groei, het aantrekken van nieuwe mensen en creëren van nieuwe functies is het noodzakelijk om met een bepaalde regelmaat te kijken of de functies bezet worden door de mensen met de juiste competenties. Vaak zie je dat bij groei van de onderneming medewerkers ‘automatisch’ meegroeien in de hiërarchie terwijl er niet kritisch gekeken wordt naar de benodigde vaardigheden en kwaliteiten voor de functie.

Ontwikkelassessment

3. Hiërarchische (formele) en functionele (informele) structuur
Wie is verantwoordelijk voor wie, en wie is verantwoordelijk voor wat zijn de twee belangrijkste vragen bij het neerzetten van een nieuwe structuur. De verantwoordelijkheden van de verschillende functies moeten naadloos op elkaar aansluiten. Vaak zien we overlapping en/of juist blinde vlekken ontstaan waardoor de effectiviteit en efficiency onder druk komen te staan. Onduidelijkheid in verantwoordelijkheidsgebieden leidt vaak tot irritatie, conflicten en is niet zelden de reden dat mensen een onderneming verlaten.

4. Communicatie & overleg
De groei van de onderneming en/of een aanpassing van de strategie heeft ook directe consequenties voor de communicatie- en overlegstructuur. Als functies veranderen of nieuwe functies ontstaan, afdelingen groeien of nieuwe afdelingen ontstaan, moet dit ook in de communicatiestructuur en overlegstructuur aangepast worden. Vaak wordt hier vanuit een stukje bedrijfsblindheid geen of te weinig aandacht aan besteed.

5. Teamvorming en teamcoaching
Samenwerking binnen teams en de ‘spelregels’ veranderen ook als gevolg van groei en/of strategieverandering. Vaak zie je dit ook gepaard gaan met een cultuurverandering aangezien er aan de cultuur in een onderneming met bijv. 20 mensen hele andere eisen worden gesteld dan aan een organisatie met bijv 200 mensen.

Als adviseur organisatieontwikkeling kijk ik kritisch naar alle bovengenoemde aspecten en ga ik samen met de Directie, het Kernteam of het Managementteam aan de slag om de organisatie ‘fit for fighting’ te maken. Hierbij fungeer ik als een ‘vreemde ogen dwingen partner’ die optrekt met de onderneming en het management.

Samenwerken?